Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Okul Velilerinin Sesine Kulak Versin! - Veliler.Net
EğitimManşetYan Manşet

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Okul Velilerinin Sesine Kulak Versin!

Geçirmekte olduğumuz pandemi süreci pek çok kurum, kuruluş ve vatandaşımızı ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir. Bu durum maddi imkanlarını zorlayarak, çocuklarını daha iyi eğitim alması ümidiyle özel okula gönderen velileri daha da olumsuz etkilemiştir. Özel okulların önemli bir bölümü, velilerden tam eğitim ücretini almalarına rağmen en büyük gider kalemi olan öğretmenlerin ve çalışanlarının maaşlarının yüzde 60’nı Kısa Çalışma Ödeneğinden sağlamıştır. 

Buna ek olarak, kapalı oldukları dönemde özel okulların elektrik, su, ısınma gibi sabit harcamaları ciddi ölçüde azalmıştır. Tüm bunlara karşın da bazı özel okullar 2020-2021 eğitim ücretine en üst limitten zam yapmıştır. Ancak bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aldığı kararlarla özel okul sahiplerinden yana bir yaklaşım izlemiştir. MEB’in aldığı kararlarda 1.5 milyon özel okul öğrencisinin velilerinin de görüşlerini dikkate almasını ve sesimize kulak vermesini istediğimiz için aşağıda detaylı belirttiğimiz haklı gerekçelerimizden ötürü, özel okul velileri adına imza kampanyasını başlatıyoruz.

Öncelikle, ‘yüz yüze eğitim’ ile ‘uzaktan eğitimin’, alt yapılarıyla, öğretmenlerin ve öğrencilerin konumlarıyla aynı kalite ve verimde olmadığı ve olamayacağı yaşanılan süreçle açıkça ortaya çıkmıştır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yeniden ‘uzaktan eğitimin’ yapılması ihtimali göz önüne alınarak, online eğitimin ve video eğitiminin sürelerinin, standartlarının, ders sayısının vb. düzenlenmesini, eğitim ücretlerinin de bu duruma göre azaltılarak, yeniden belirlenmesini, bu hususların detaylı şekilde ilgili mevzuatta ve veli-okul sözleşmelerinde yer almasını, bu hususlar sağlanıncaya kadar da okul kayıt sürelerinin uzatılmasını talep ediyoruz.

Aşağıda detaylı yaptığımız açıklama ve taleplerimizin MEB tarafından göz önüne alınarak, yaklaşık 1,5 milyon öğrenci için velisi adına; kullanılmayan yemek, servis ve etkinlik ücretlerinin, başta Anaokulları olmak üzere verilmeyen eğitim hizmetleri ücretlerinin iade edilmesinin, hiçbir kaybı olmadığı halde, hem öğretmenlerin ve diğer çalışanların maaşlarının yüzde 60’nı Kısa Çalışma Ödeneğinden sağlayıp hem de en üst limitten zam yapan özel okulların, indirim yaparak ellerini (biz veliler kadar olmasa da) taşın altına koymasının sağlanmasını talep ediyoruz.

AÇIKLAMALAR

1- Türkiye de yaklaşık 1,5 milyon özel okul öğrencisi bulunmaktadır. Velilerin büyük kısmı maddi şartlarını zorlayarak çocuklarını daha iyi eğitim alması ve yabancı dil öğrenmesi için özel okula göndermektedir.

2- Özel okullarda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren pandemi nedeniyle yaklaşık 3 ay yüz yüze eğitim yapılamamıştır. Yüz yüze eğitim için ücret alan özel okullar online veya video sistemiyle ya da 2 sistemi birlikte kullanarak uzaktan eğitim yapmaya çalışmıştır.

3- Uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitim ile aynı kalite ve verimde olamayacağı, başta akademisyenler, eğitim uzmanları olmak üzere eğitimin tüm paydaşları  tarafından kabul edilmektedir. Ki yaşanan süreçte de ilgili herkes tarafından kalite ve verim farkı açıkça görülmüştür. Ancak, bazı veliler, bu süreçte okullarının ve öğretmenlerin çabasını görerek ücret iadesi talebinde bulunmazken, bazı okullarda eğitimin yeterli düzeyde yapılmayışı velileri ücret iadesi talebinde bulunmaya itmiştir.

4- Verilmeyen eğitimin ücret iadesi talebi gündeme gelince, MEB 3 haftalık telafi eğitimi kararı almıştır. Ki 3 haftalık telafi eğitim programı ile 3 aylık müfredat programındaki kazanımları öğrenciye vermek elbette ki mümkün değildir. Veliler, akademisyenler ve bazı eğitim uzmanları telafi eğitiminin, özel okulların ücret iadesi yapmaması için gündeme getirildiğini açıkça dile getirmişlerdir.

5- Anaokullarının durumu çok farklıdır. Anaokulu öğrencilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin çoğu ‘çocuğun kişisel gelişimi’ üzerine olup, yaş grubu itibarıyla uzaktan eğitim programından fayda sağlamaları mümkün değildir. Veliler verilen hizmetten faydalanamadıkları için bu süreçte çok fazla özveride bulunmuştur. Bazıları ücretsiz izin kullanmış, bazıları işyerini çalışanına emanet ederek evde kalmış, bazıları da tüm olumsuzluklara karşın ekstra mali külfet altına girerek bakıcı tutmak zorunda kalmıştır. Aynı yaş grubundaki çocukların gittiği kreş (yuva) gibi kurumlarda, çocukların gitmediği zamanların parasının ödenmemesi nedeniyle özel okullar kapsamındaki anaokullarında da ücret iadesi talebinde bulunmak kaçınılmaz olmuştur.

6- Bazı özel okullar yemek, servis vb. ücretlerini hemen iade etmiş veya gelecek dönem için mahsuplaşmaya gitmişlerdir.  Bazı özel okullar ise özel okul derneklerinin ve MEB’in uyarısına karşın kullanılmayan  yemek, servis ve etkinlik ücretlerini de iade etmemek için her yöntemi denemektedirler. 

7- Uzaktan eğitimden istediği beklentiyi bulamayan ya da kullanılmayan yemek servis ve etkinlik ücretlerinin iadesini alamayacağını gören veliler, öğrencilerini başka okullara nakletmeye başlamıştır. Başka okullara geçişler artınca, MEB tarafından nakiller durdurulmuştur.

8- Özel okulların, pandemi sürecinde hiçbir kaybı olmadığı gibi, elektrik, su, ısınma ve benzeri giderleri hatırı sayılır ölçüde azalmıştır. Hatta bazı özel okullar, velilerden tam eğitim ücretini almalarına rağmen, en büyük harcama kalemi olan öğretmenlerin ve çalışanların ücretinin % 60’ını Kısa Çalışma Ödeneğinden karşılamıştır. Buna rağmen bazı okullar 2020-2021 Eğitim Ücretlerine en üst limitten zam yapmıştır.

9- Devam eden pandemi süreci nedeniyle önümüzdeki eğitim döneminde yüz yüze eğitimin yapılıp yapılamayacağına ilişkin belirsizlik halen devam etmektedir. Böyle bir belirsizlik ortamında uzaktan eğitimin devam etmesi durumunu göz ardı eden bir veli-okul sözleşmesi yapmak gerçekçi ve doğru değildir.

10- Yukarıda yazılanlardan anlaşılacağı üzere MEB’in bugüne kadar özellikle ekonomik konularda özel okul sahiplerinden yana karar ve tavır aldığı izlenimi ortaya çıkmaktadır.

YUKARIDAKİ AÇIKLAMALAR ÇERÇEVESİNDE BİZ 3 MİLYON ANNE-BABANIN SESİNE KULAK VERİLMESİNİ,

1- Özel okul derneklerinin ve MEB’in uyarısına karşın  yemek, servis ve etkinlik ücretlerini de iade etmemek için her yöntemi deneyen özel okullara yaptırım uygulanarak, kullanılmayan yemek, servis, etkinlik ücretlerinin kesinti yapılmaksızın velilere geri ödenmesinin sağlanmasını,

2- Anaokullarında verilmeyen eğitim ücretinin iade edilmesinin sağlanmasını,

3-  Uzaktan Eğitimin, Yüz Yüze Eğitim ile aynı kalite ve seviyede olamadığı, yaşanılan süreçte herkes tarafından görülmüştür. Ancak pandemi sürecinde elinden gelen çabayı gösteren,  uzaktan eğitim olarak yeterli (süre ve ders saati) ‘online-canlı eğitim’ yapan, velilerin “aldığınız para helali hoş olsun” diyerek takdirini kazanan, iyi eğitim veren tüm okulları biz de tebrik ediyoruz. Bu okullarımızdan eğitim ücreti iadesi talebinde bulunmuyoruz.

Uzaktan eğitim olarak sadece öğrencinin ilgisini çekmeyen  ‘video sistemini’  kullanan ya da video sistemiyle birlikte ya da yalnız yetersiz (az süre ve az ders saati) ‘online-canlı eğitim’ yapan özel okulların EĞİTİM ÜCRETİ İADESİ yapması gerektiğini ve bunun hesaplanarak yapılmasının sağlanmasını,

4- Üç ay yapılmayan yüz yüze eğitimde verilmesi gereken kazanımların üç haftalık (15 günlük) bir sürede telafi edilmesi akademisyenler ve eğitim uzmanları tarafından da açıklandığı üzere mümkün değildir. MEB tarafından özel okullarda 17 Ağustos 2020’de başlaması planlanan ve her öğrenci için zorunlu tutulmayan telafi eğitiminin asıl amacının,  eğitim ücret iadesinin yapılmaması için ve açılması muhtemel davalara önlem açısından olduğunu düşünüyoruz.

Devlet ve özel tüm okullarda pandemi süreci nedeniyle asıl yapılması gereken Telafi Eğitimi değil UYUM EĞİTİMİ’dir.  Uyum Eğitimi, uzun süredir sokağa çıkamayan, pandemi sürecinden fiziksel ve ruhsal etkilenen öğrencilerin normal okul yaşamına, arkadaşlarına ve sosyal yaşama alışabilmesi için gerekli ortam ve süreçtir. Bu uyum eğitimin, zorunlu ve süre olarak da 7-10 gün olmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. 

Gerçek işlevi telafi olmayan 17 Ağustos 2021’de başlayacak ‘telafi eğitimi’ yerine, okullarda 2020-2021 Öğretim Dönemi başında 7-10 gün sürecek  UYUM EĞİTİMİ’nin uygulanmasını,

5- Özel okulların, pandemi sürecinde kaybı olmadığı gibi, giderleri hatırı sayılır ölçüde azalmış, bazı özel okullar en büyük harcama kalemi olan öğretmenlerin ve çalışanların ücretinin % 60’ını Kısa Çalışma Ödeneğinden karşılamış, buna karşın da 2020-2021 Eğitim Ücretlerine MEB’in belirlediği en üst limitten zam yapmıştır. Pandemi döneminde velilerin çoğunluğu ekonomik bakımdan olumsuz etkilenmiştir. İşsiz kalanlar, iş yerini kapatanlar olmuştur. Böyle bir süreçte taşın altına herkes elini koymalıdır. Yük sadece velilerin omzuna yüklenmemelidir. Nitekim bazı özel okullar, ‘velilerin okul ücretlerini ödemekte yaşadığı zorlukların farkında olduklarını, velilerle birlikte bir aile olmanın bilinciyle’ diyerek, ya zam yapmamış ya da eğitim ücretlerinden %25 indirim yapmıştır. Bu velisini düşünen duyarlı okul sahiplerini, ayakta alkışlıyor, tebrik ediyoruz. Diğer okulların yönetici ve sahiplerinin de bu duyarlı okul sahiplerini örnek almaya davet ediyoruz. Böyle bir dönemde en büyük harcama kalemi olan öğretmenlerin ve çalışanların ücretinin % 60’ını Kısa Çalışma Ödeneğinden karşılayıp bir de en üst limitten zam yapmak, kabul edilemez bir durumdur. MEB’in bu tür okullara yaptırım uygulamasını ve 2020-2021 Öğretim dönemi zammının TÜİK’in enflasyon oranında yapılmasının sağlamasını, hiç olmaz ise mevzuatta (Tüfe+ Tefe / 2 + %5)  belirtilen + %5’in  uygulanmamasının sağlanmasını,

6- Önümüzdeki dönem belirsizliklerle doludur. Okulların açılıp açılmayacağı yüz yüze eğitimin yapılıp yapılmayacağı belli değildir. Okullar açılmaz ise ‘uzaktan eğitim” yapılması ihtimali göz önüne alınarak, online eğitimin ve video eğitiminin ders saatlerinin ve sürelerinin alt ve üst sınırlarının ayrı ayrı belirlenmesi,  bu şekilde yapılacak eğitim standartlarının, ders sayısının vb. detaylı bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Örneğin, online-canlı Eğitimin bir dersinin en az 25 en fazla 35 dakika olması gibi. Online eğitimi ve video eğitimi birlikte uygulanacaksa toplam ders sayısının en az 3/4’ünün online-canlı eğitimi olması gibi. Öncelikle, “yüz yüze eğitim” ile “uzaktan eğitimin” aynı kalite ve seviyede olamayacağı için eğitim ücretlerinin de “uzaktan eğitim” yapılması durumuna göre yeniden belirlenmesini, yukarıdaki hususların detaylı şekilde mevzuatta ve veli-okul sözleşmelerinde yer almasının sağlanmasını,

7- Okulların pandemi süreci devem ederken açılması durumunda hangi sağlık koşullarında eğitim yapılacağı da önemlidir. Okulların çocukların güvenle okula gidebilmesi için yapması gereken uygulamaların standartlarının şimdiden belirlenmesini ve okulların bu uygulamalar için gerekli fiziksel, personel vb hazırlıkları yapıp yapmadığının okul açılmadan önce denetlenmesini, belirlenen standartlara uyup uymadığının eğitim yılı boyunca denetlenmesini, bu konudaki standartların zorunlu tutularak okulların isteğine bırakılmamasını, sözleşmede sağlık koşullarıyla ilgili detayların yer almasının sağlanmasını,

8- Özel okul sahipleri, belirsizlikleri kendi lehlerine kullanmak için oluşabilecek durumlarla ilgili detaylı bilgilerin sözleşmelerde yer almasını istememektedir. MEB’in yukarıda sözü edilen hususların detaylı şekilde mevzuatta ve sözleşmelerde yer almasını sağlamasını, buna göre yeni sözleşmeler oluşturulana kadar da kayıtların uzatılmasının sağlanmasını,

9- Doğa Koleji örneği de göz önüne alınarak özel okulların bir ticarethane gibi kullanılmaması için bir takım önlemler ve hukuki düzenlemelerin yapılmasının sağlanmasını,

10- Okullar arası geçiş ve nakillerin öğretim yılı boyunca yapılabilmesi ya da bu konudaki süre, tarih ve koşulların belirlenip en kısa sürede duyurulmasını,

11- Başarı Burslarının artırılması ve verilen tüm bursların şeffaf olabilmesi için düzenlemeler yapılmasını,

12- Özel Okulların bir ticarethane gibi kullanılmasının engellenilmesi için eğitim ücretinin dışında, ayrıca zorunlu ders olan seçmeli ders, spor, kültürel etkinlik ve faaliyetlerden para alınmasının yasaklanmasını ve bu konuda düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı